Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

Les activitats que BC MOTORS S.L. considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 són: “Disseny, desenvolupament, fabricació i venda de motors elèctrics ”

BC MOTORS S.L. té com objectiu prioritari complir els requisits i expectatives dels clients, l’estricte compliment de tots els requisits legals i reglamentaris vigents, així com la millora contínua en tots els aspectes de l’empresa.

És per això que establim i assumim els següents principis:

Clients/productes:

 • Obrir nous mercats internacionals per sectors on puguem destacar per les nostres propostes innovadores, avanços tècnics, de qualitat, i un servei i terminis d’acord a les necessitats del client.
 • Detectar les necessitats dels mercat per adaptar a cada moment la tecnologia de l’empresa segons les tendències d’estalvi energètic, d’acord a les normatives actuals i les polítiques de futur i sostenibilitat.
 • Ser un referent en el camp dels motors asíncrons.
 • Mantenir una estreta relació amb proveïdors de components estratègics i aprofitar les sinergies amb empreses de diferents sectors, sobretot OEM’s, de motors amb alts nivells de rendiment i eficiència energètica.
 • Invertir en la posta en marxa de un laboratori d’assajos que ha de ser una eina fonamental en la recerca i desenvolupament de nous productes així com un punt fort per la nostra implantació al mercat.
 • Destinar els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per poder oferir productes d’acord a les necessitats de cada client .

Persones:

 • Disposar de l’equip humà idoni i amb la formació adient per a cada lloc de treball.
 • Fomentar la motivació del seus empleats, així com la seva participació en les diferents àrees de responsabilitat i el treball en equip.
 • Fomentar la costant competència de tot el personal assegurant la seva continua capacitació, la seva conscienciació per la qualitat i la ètica en el compliment de les seves funcions.

Processos:

 • Tenir els processos eficients i controlats.
 • Disposar dels equips de prova i assaig de motors més moderns.

Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, els seus treballadors, proveïdors i resta de parts interessades.
La Política es manté al dia mitjançat revisions periòdiques, coincidint amb les Revisions per Direcció, amb la intenció de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i fites que s’estableixin.

Josep Compta
Data: 01-09-18