• Tots els components de BC Motors passen controls de qualitat abans d’arribar als bancs de muntatge.
  • Disposem de pautes de control per cada model de motor on s’especifiquen els trets diferencials o punts a controlar.
  • Test motor unitari a final de línia, on controlem que tots els paràmetres elèctrics siguin els correctes i quedin registrats en la nostra base de dades.

Consulta aquí la nostra:

Consulta aquí el nostre certificat: