Benvingut la  pàgina WEB de B. Compta Motors SL

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1. IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que B. Compta Motors SL  es un domini de l’empresa B. Compta Motors SL amb domicili social C/H num 13 de Cornellà del Terri  i amb telèfon 972596139.

La societat es denomina B. Compta Motors SL amb CIF B55226856 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona  Volum 3016  Foli 61 Fulla GI-57939 de Data  18.02.2015.

 

2. NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB  així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals B. Compta Motors SL. o les empreses del seu grup son titulars  o amb llicencies legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

 

4. RESPONSABILITAT

La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.

De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

  1. Compta Motors SL no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
  2. Compta Motors SL no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:
    1. Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions
    2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
    3. Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
    4. Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícits o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

 

5. LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 

CONTACTE

Pol.Ind. Pont Xetmar C./H, nº13. Cornellà del Terri

972 59 61 39

info@bcmotors.cat

QUÉ OFERIM?

Servei

Qualitat

Flexibilitat