BC Motors disposa d’un departament I+D+i i d’un laboratori de proves d’última generació per tal de poder desenvolupar nous productes.

Busquem solucions a les necessitats dels nostres clients, ja que el mercat cada dia és més competitiu i exigent.

Col·laboració molt propera i constant amb els nostres clients.

Estudi, disseny, prototipatge, homologació i producció en sèrie.

Estudi de millora d’eficiència energètica.