Motors amb cablejats especials
Motors amb carcassa d’extrusió
Motors amb carcassa d’extrusió
Motors amb Imants permanents
Motors de disseny especial
Motors de disseny especial
Motors de disseny especial

Motors INOX per indústria alimentària i farmacèutica

Motors per bomba

Motors semi elaborats